Úvod

Pedagogicko-psychologická poradna

  Ochrana osobních údajů

 

Vážení klienti,

v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR (Covid – 19) prosíme při příchodu do poradny o vyplnění Čestného prohlášení o bezinfekčnosti, o desinfekci rukou a používání roušek v prostorách PPP.

Přicházejte ve stanovených časech, aby nedocházelo k větší kumulaci osob. Dítě (žáka) bude doprovázet vždy pouze jeden zákonný zástupce.

(Postup v souladu s manuálem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid -19)

Podrobnější informace najdete na těchto www stránkách v záložce: Informace – pro rodiče

 


Vítáme Vás na Informačních stránkách, které Vám napoví
kde, kdo, s čím, jak a kdy
Vám je připraven pomoci.

Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice, příspěvková organizace je zřizována Pardubickým krajem a poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči klientům ve věku 3 až 19 let, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení.

Na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/226/10 konané dne 16.9.2010 došlo ke dni 1.1.2011 ke sloučení Pedagogicko – psychologické poradny Pardubice a Pedagogicko-psychologické poradny Chrudim. Nástupnickou organizací se stala Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice. I nadále zůstává v provozu činnost odloučených pracovišť Holice, Přelouč, Hlinsko i Třemošnice.

Odloučená pracoviště umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů

V PPP pracují především psychologové a speciální pedagogové, kterým v péči o klienty pomáhají sociální pracovnice.

Všechna pracoviště jsou plně obsazena odborníky, kteří jsou připraveni poskytnout své služby širokému spektru dětí, žáků a studentů ve věku od zhruba 3 do 19 let. (Více o struktuře poskytovaných služeb najdete pod odkazy jednotlivých pracovišť)

Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky. Jsou absolventy vysokoškolského magisterského studia psychologie a speciální pedagogiky, nebo si toto studium doplňují. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni.

 

 

 


Zřizovatelem školy je Pardubický kraj Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství

 

Kontakt

ID datové schránky: m2wrqu9

Pardubice
Sukova třída 1260
tel.: 466 410 327

Chrudim
Poděbradova 842
tel.: 469 621 187

Mapa