Home » Služby » Děti

Děti

Předškolní věk

 • konzultace o vývojových zvláštnostech
 • posouzení vývoje a schopností
 • problematická adaptace na MŠ
 • posouzení školní zralosti
 • péče o logopedické třídy MŠ
 • spolupráce se speciální MŠ
 • sledování postižených dětí a pomoc při výběru vhodného školského zařízení
 • logopedická péče
 • nácvik grafomotoriky

Mladší školní věk

 • adaptace na školní podmínky
 • diagnostika rozumových schopností
 • diagnostika specifických poruch učení – dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie
 • výběr dětí do specializovaných tříd a následná průběžná péče o tyto děti
 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • logopedická péče
 • individuální a skupinová psychoterapie pro děti
 • rodinná terapie
 • cvičení DOV ( Dílčí oslabení výkonu )

Starší školní věk

 • diagnostika úrovně a struktury rozumových schopností
 • průběžná kontrola (příp. diagnostika) specifických poruch učení a doporučení vhodné korekce
 • doporučení vhodných stylů učení
 • pomoc při řešení výchovných problémů
 • profesionální volba – kariérové poradenství
 • zprostředkování kontaktů s dětskými psychiatry, klinickými psychology, neurology, středisky výchovné péče apod.
 • individuální a skupinová psychoterapie pro děti
 • rodinná terapie
 • konzultační hodiny pracovníků poradny na vybraných školách

Mládež ve věku 15-19 let ( ADOLESCENCE )

 • problematická adaptace na SŠ, SOU
 • diagnostika úrovně astruktury inteligence
 • průběžná kontrola specifických poruch učení
 • pomoc při řešení osobních , partnerských a rodinných krizí
 • individuální psychoterapie
 • rodinná terapie
 • přednášky a besedy na školách
 • výcvikové kurzy pro školní metodiky prevence
 • konzultační hodiny pracovníků poradny na vybraných školách

Kontakt

ID datové schránky: m2wrqu9

Pardubice
Sukova třída 1260
tel.: 466 410 327

Chrudim
Poděbradova 842
tel.: 469 621 187

Mapa