Home » Služby » Učitelé

Učitelé

UČITELŮM

  • konzultace o výsledcích vyšetření
  • podle potřeby společné kozultace s rodiči
  • kurzy pro dyslektické asistentky
  • semináře zaměřené na osobnostní růst učitelů
  • konzultační hodiny pracovníků poradny na vybraných školách

VÝCHOVNÝM PORADCŮM

  • metodické vedení výchovných poradců – pravidelné měsíční semináře
  • pomoc při pedagogické diagnostice
  • přednášky a besedy na zvolené téma

Kontakt

ID datové schránky: m2wrqu9

Pardubice
Sukova třída 1260
tel.: 466 410 327

Chrudim
Poděbradova 842
tel.: 469 621 187

Mapa